Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2012

dorciuska
16:06
Reposted fromNanaya Nanaya viadziza dziza
dorciuska
16:05
Reposted fromnameherhope nameherhope viadziza dziza
dorciuska
16:05
3602 bac8
Watching that screen, playing that scene made me think about "what I really want in love?". And I had found the answer. I want THIS. I want that look, that breath taking moment and passion. That mystery.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viadziza dziza
dorciuska
16:05
Reblog if you can take off your bra without taking your shirt off.

you’re a sad excuse of a girl if you can’t :D

Reposted fromsavagebeauty savagebeauty viadziza dziza
dorciuska
16:05
Dostanę się na studia, znajdę fajną pracę i spotkam królewicza z bajki...takie mam plany!
— Dlaczego nie!
Reposted fromlabellavita labellavita viadziza dziza
dorciuska
16:04
5719 f8b5
Reposted fromhonigbraun honigbraun viadziza dziza
dorciuska
16:04
- Jestem przerażona.
- A czego się boisz?
- Boję się, że mogę skończyć sama. Boję się, że zawsze będę czyjąś przyjaciółką, siostrą, zaufaną, ale nigdy... wszystkim dla kogoś.
— wyszperane.
Reposted fromtuptucha tuptucha viadziza dziza
dorciuska
16:04
1320 9adc
Reposted frommyname myname viadziza dziza
dorciuska
16:04
7982 79cc 500
Reposted fromtruthordare truthordare viaimara imara
dorciuska
16:04
4041 796a
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaimara imara
dorciuska
16:03
Noise Tales prepare for a marvel(ous) Sunday.
Reposted fromnoisetales noisetales viaimara imara
dorciuska
16:03
1265 0f65
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viadziza dziza
dorciuska
16:03
Mu­sisz nau­czyć się trochę mo­jej fi­lozo­fii: myśl o przeszłości tyl­ko wte­dy, kiedy może ci ona spra­wić przyjemność. 
— Jane Austen
Reposted frommyname myname viadziza dziza
dorciuska
16:03
Reposted frommeem meem viadziza dziza
dorciuska
16:02
7498 7270
Reposted fromlllm lllm viadziza dziza
dorciuska
16:01
Reposted frompuzzle puzzle viaimara imara
dorciuska
16:01
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaimara imara
dorciuska
16:01
5645 7aed
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viadziza dziza
dorciuska
16:01
-Po cóż więc iść? - zdziwił się Raskolnikow.
-Bo jeśli nie ma się już do kogo iść, jeśli iść już nie ma dokąd - to koniec! Przecież chociaż tak powinno być, żeby każdy człowiek miał przynajmniej dokąd pójść!
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viadziza dziza
dorciuska
16:01
8417 ff0e
Reposted fromsupe supe viadziza dziza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl